آبزیان, وبلاگ

از گاماروس ها چه می دانید ؟ محتوا 100% کاربردی

گاماروس چیست؟ گاماروس ها ازسخت پوستان ناجورپا متعلق به خانواده Gammaridae بوده که نقش و اهمیت زیادی در زنجیره غذائی و پالایش محیط از مواد آلی دارند. تنوع انواع گاماریدها در دریاها و منابع آب های داخلی با تغذیه از ذرات موادآلی محیط با منشاء گیاهی و جانوری و دربرخی ازگونه ها از طریق صید طعمه موجب انتقال ماده و انرژی به سطوح بالاتر زنجیره های غذائی محیط زیست می شوند.

 

گاماروس چیست ؟ شرایط تکثیر گاماروس

این موجودات درآب هایی که از نظر اکسیژن و آهک خیلی فقیر نباشد زندگی می کنند .البته در عمق های بالاتراز 2 متر به ندرت دیده می شوند.جانور ماده می تواند در طول زندگی خود 5 تا 10 بار تخم ریزی کند. تعداد تخم بسته به سن ،وضعیت تغذیه ای و شرایط محیط زیست جانور بین 20تا 100 عدد متغییر است. نوزادانی که از تخم بیرون می آیند تقریبا کامل می با شند. این جانور تا مرحله بلوغ 10 بار پوست اندازی کرده و بعد از آن در تابستان ها هر 5 تا 7 روز یکبار و در زمستان ها به ندرت پوست اندازی دارند.

این جاندار نوسانات شوری از 0 تا 10 قسمت در هزار را به خوبی تحمل می کند. طول بدن آنها به 12 میلی متر می رسد. اغلب در مناطق جذر و مدی دریاها و بسترهای شنی ، در شکاف سنگ ها و بسترهای نظیر آن پراکنش دارند. در محیط طبیعی با استفاده از الک با چشمه 1 میلی متر صید می شوند. سهولت جمع آوری و عمل آوری این موجود زنده از محیط  تاکنون ادامه داشته اما بررسی تراکم و ارزش غذایی آنها در محیط زیست تغییرات معنی داری را نشان می دهد.

مقدار ترکیبات پروتئین،چربی ، خاکستر و مقادیر قابل ملاحظه کاروتنوئید ها در بدن آنان بسته به تغییرات و شرایط زیستی در فصول متفاوت اختلافاتی دارند که به کمیت و شدت تغذیه آنان ازمواد غذائی موجود در محیط وابسته است. آگاهی بیشتر از نسبت این ترکیبات در بدن گاماروس ، با اطلاعات بیشتری از آن ها در زنجیره های غذایی یا استفاده مناسب تر از آنان در تغذیه آبزیان پرورشی فراهم می شود. شناخت گاماروس و دستیابی به بیوتکنیک پرورش آن و غنی سازی بستر های پرورش این موجود زنده برای تامین نیاز آبزی پروری انسان ها بتواند قدم موثری برداشته شود.

 

بیشتر بخوانید : خرید ماهی تازه + تحویل درب منزل

 

گاماروس چیست؟

رده بندی گاماروس

گاماروس ازشاخه بند پایان Artheropoda و رده سخت پوستان Crustacea می باشد.

دراین شاخه بیش از 740000 گونه موجود زنده شناخته شده و مشهور می باشند. گاماروس از راسته غالب این رده به نام آمفی پودا Amphipodae یا (ناجورپایان) وخانواده Gammaridae است.

این راسته حدود 6000 گونه را شامل می شود. تاکنون حدود 800 گونه گاماریده آب شیرین شناسائی شده اند که بیشترین تنوع را در مناطق سرد می توان دید. جنس گاماروس متعلق به خانواده گاماریده می باشد.

 

مرفولوژی گاماروس:

به علت شکل خاص در بین بی مهره گان به آسانی این خانواده تشخیص داده می شوند. اندازه طول بدن درگونه های مختلف  حدود 5تا 20 میلی متر می رسد. تمام پاهای هفت قطعه آزاد سینه ساختمان مختلفی دارند به این واسطه به آنان ( ناجور پایان) می نامند.

 

گاماروس چیست ؟ قسمت های مختلف بدن:

از ناحیه پشتی شامل:  سر، قطعه سینه ای یا مزوزوم (7صفحه درهرطرف بدن)، قطعه شکمی یا متازوم (صفحات شکمی یا اپی مرال 3 صفحه در هر طرف بدن)، قطعه دمی یا اروزوم (6بند دمی)،

نلسون، چشم ، آنتن فوقانی و تحتانی ،  گناتوپود (پای آرواره ای)، پریوپودها (پاهای حرکتی) ، اروپود (پاهای جهشی).

تلسون جنس نر و ماده در گاماروس جدا بوده و تشخیص آنها بر اساس صفحه های کیسه ای (Dostegite) در سطح داخلی صفحه کوکسال بعضی از پاهای سینه ای حیوان ماده می باشد و در نرها غالبا پاهای آرواره ای بزرگترند.

این صفحه نسبتا بزرگ و تا حدودی ثابت بوده و از قسمت شکمی از لبه های بدن خارج می شوند.

بدن گاماروس ها از پهلو فشرده شده و شامل یک بخش سینه ای می باشد که با سر در ارتباط می باشد و هفت بند سینه ای آزاد و شش بند دمی و یک تلسون کوچک انتهائی دارد.

پلورا (Peleura) چهار بنداول شکمی به طرف قسمت شکمی کشیده شده است. بنابراین، این بخش ها از هربخش دیگر بدن پایین تر می باشند.

 

در بعضی از گونه ها سر و بخش شکمی کم و بیش با یکدیگر یکی شده است. چشم ها معمولا درگونه هایی که درآب های ساکن زندگی می کنند، خوب رشد کرده ولی در گونه های آب های زیرزمینی تغییراتی نموده تحلیل رفته یا در بعضی گونه ها وجود ندارد. این چشم ها بدون پایه و مرکب بوده و در بعضی کروی شکل بیضی یا مانند کلیه دراز و باریک هستند. گاماروس ها دارای دو جفت آنتن بوده که ممکن است دراز یا کوتاه باشند.

هر یک از آنتن ها دارای یک بازوی سربندی و یک فلاژن و تاژک هستند، در برخی موارد زوائد بسیار کوچکی با آن همراه است. هر یک از آنتن های دوم دارای یک تاژک و یک بازوی پنج بندی بوده ،اما بند پایه با سر کاملا حالت جوش خورده است و بند های دوم و سوم بسیار کوتاه هستند و تنها دو بند انتهایی نمو نموده اند.

در نوزادی، این بندها تعداد کمی داشته و با افزایش رشد و نمو به تعداد این بند ها اضافه می شود، تا هنگامی که گونه به حداکثر رشد خود برسد.

قسمت دهانی نسبتا کوچک است و به طور متراکم قرار گرفته اند و به وسیله بخش های اساسی ضمائم اولین بخش سینه ای پوشیده شده اند.

این جانوران دارای یک لب بالائی ،یک جفت ماندیبول های برنده (آرواره های زیرین)،یک جفت آرواره خاردار ،یک جفت آرواره کوچک و متحرک ،یک لب پایینی و یک جفت پای آرواره ای می باشند .

پاهای آرواره ای هر یک دارای یک صفحه داخلی ،یک صفحه خارجی و یک برجستگی palpمی باشند.

پاهای آرواره ای هریک شامل یک صفحه داخلی،یک صفحه خارجی و یک برجستگی می باشد.

جفت پاهای سینه ای هر کدام دارای هفت بند ،مشابه بند های موجود در پای خرچنگ آب شیرین می با شند.

 

گاماروس چیست؟

 

گاماروس چیست؟

دستگاه تولید مثل:

بیضه ها و تخمدان ها یک جفت و دراز بوده و در قسمت شکمی قلب قرار دارند. اویدوکت ها در پایه پنجمین کوکسال در آن ناحیه باز شده و سوراخ های تناسلی نر روی پاپیلا، در کنار آخرین بند سینه ای باز می شوند. جنس ها از هم مجزا هستند، دی مورفیسم تناسلی در آنها دیده می شود. در خانواده گاماریده نرها بزرگتر از ماده ها هستند. در جنس های نر بسیاری از گاماریده ها، پاهای قلاب دار جلوی سینه، نسبت به ماده ها به شدت توسعه یافته است. جالب تر آنکه ماده های بالغ همیشه کیسه پرورش نوزاد با خود دارند.

صفات ثانوی جنسی نر در اثر ترشحات هورمون غده آندروژن که در طول بیضه ها قرار دارد، ظاهر می شود. در بعضی موارد تعیین جنس نر و ماده بستگی به شرایط طبیعی از جمله درجات حرارت دارد. در G.Duebenii در آب کم شور و درجه حرارت 5 درجه سانتی گراد، از تخم ها حیوان نر خارج می شود اما اگر درجه حرارت از 6 درجه سانتی گراد بالاتر باشد از تخم ها جنس ماده خارج می شود. بنابراین اکثر گاماروس ها که در فصل زمستان به دنیا می آیند نر هستند و در فصل بهار ماده هستند.

 

بیشتر بخوانید :  خرید سوسیس ماهی

 

گاماروس چیست ؟دستگاه گردش خون گاماروس:

قلب در بخش پشتی سینه قرار دارد و شامل 3 جفت دریچه (Ostia) و یک ائورت خلفی می باشد.

زیر پوشش سر، نزدیک سطح پشتی، یک جفت استاتوسیت وجود دارد که هر کدام 1 تا 3 استاتولیت دارند. هر دو جفت آنتن آنها طویل و استوانه ای مانند است.

تولید مثل در گاماروس:

عمل جفت گیری معمولا چند روز طول می کشد، هنگام جفت گیری نرها در سطح پشتی ماده قرار  می گیرند و توسط پاهای قلابدار حاشیه قطعه پنج سینه ای ماده را گرفته و منتظر پوست اندازی می شوند.

پس از اینکه ماده ها اسکلت خارجی خود را از دست داد، گاماروس نر به طرف سطح شکمی آن حرکت می کند، زمانی که نوک پاهای شنا، کیسه پرورش ماده را لمس کرد اسپرم تخلیه شده و به کمک پاها شنا به داخل کیسه پرورش نوزاد منتقل می گردد، این عمل برای چندین بار با فاصله چند دقیقه صورت می گیرد و سپس گاماروس نر جدا می شود.

وقتی عمل لقاح در داخل کیسه پرورش نوزاد انجام گرفت، جریان هوا به منظور اکسیژن رسانی به تخم ها در کیسه صورت می گیرد.

وجود خارهای به هم پیوسته در حاشیه کیسه تخم در اکثرا گاماریده ها به دلیل جلوگیری از افتادن تخم ها قرار گرفته است.

این موجود بلافاصله از طریق لوله تخم بر در مارسوپیوم تخم ریزی کرده و از آنجا باروری تخم ها صورت می گیرد. تعداد تخمی که توسط ماده خارج می شود، بستگی به اندازه، سن و گونه آن دارد.

به طور کلی  ماده های مسن تر، تعداد تخم بیشتری تولید می کنند. تعداد تخم از 2 تا 437 عدد در گونه های مختلف آب شور و شیرین گزارش شده است.

بیشتر گونه ها معمولا بین ماه بهمن تا مهر تولید مثل می کنند، که به میزان زیاد وابسته به درجه حرارت است. جفت گیری نرهای بالغ برای اولین بار وقتی آنها در هشتمین پوست اندازی می باشند روی می دهد.

در مورد ماده ها اولین جفت گیری در نهمین پوست اندازی اتفاق می افتد. وقتی دو نر با  هم روبرو شوند هر دو برای جفت گیری آماده می شوند و به دلیل عدم موفقیت از هم جدا می شوند اما یک گاماروس ماده وقتی برای جفت گیری با یک نر روبرو می شود  بی حرکت می ماند در G.ceanious و Echino Gammarus که در طی فصول تخم ریزی نمونه برداری شدند، مشاهده شد که مقدار چربی همزمان با بالغ شدن تخمدان ها افزایش پیدا می کند.

 

گاماروس چیست

در این قسمت از محتوا قصد داریم ماهی گاماروس را به شما معرفی کنیم توجه داشته باشید که ماهی گاماروس از اهمیت بسیار زیادی بر خوردار است در نتیجه تا انتها محتوا با ما همراه باشید.

اهمیت گاماروس:

 

بسیاری از ماهیان اقتصادی مهم دریای خزر (مانند فیل ماهی، تاس ماهی و ماهیان کیلکا وابستگی غذایی زیادی به گامارید ها دارند. بررسی محتویات معده ماهی سوف تالاب انزلی هم وجود گاماریدها را در فهرست غذاهای مورد علاقه این ماهی نشان می دهد.

بسیاری از گاو ماهیان نیز که خود غذای اصلی فیل ماهی را تشکیل می دهند از گاماریدها به طور مستقیم یا غیرمستقیم، در تغذیه و پویایی جمعیت ماهیان اقتصادی نیز تاثیر می گذارند.

در بین آبزیان پرورش ماهی قزل آلا از مقبول ترین آنهاست، که البته چگونگی نگهداری و تغذیه این حیوان در حفظ طعم و طراوت گوشت آن بسیار موثر است.

یکی از مهمترین عوامل موثر بر طعم گوشت این موجود غذای مصرفی که استفاده می کنند، می باشد. در مورد قزل آلا هم گاماروس از غذای طبیعی به شمار می رود که البته به لحاظ داشتن ترکیبات کارتنوئیدی در زیبایی رنگ گوشت ماهی و مزه آن موثر است.

با شناخت گاماروس و دستیابی به چگونگی تکثیر و پرورش آن می توان در تغذیه ماهیان پرورشی استفاده برد.

 

گاماروس چیست ؟ ارزش غذایی گاماروس:

 

به طور کلی یک فاکتور مهم در بازار پسندی علائم ظاهری و کیفیت گوشت ماهی تولید پیگمان رنگی و کاربرد آن در جیره غذائی است.

تولید پیگمان به وسیله کاروتنوئیدهای موجود در چربی بدن انجام می گیرد.

زیرا کاروتنوئید ها ترکیبی است که به چربی ها وابسته اند. کاروتنوئیدها زنجیره های کربنی شبیه اسید چرب است که دو سر مولکولشان حلقه کربنی دارند.مانند کاروتن.

این ترکیبات رنگدانه ای هستند که رنگهای زرد ،نارنجی،قهوه ای روشن و قهو ه ای را در مواد گیاهی و جانوری پدید می آورند .کاروتنوئید ها شامل ترکیباتی نظیر کاروتن و گزانتوفیل اند. ویتامین Aیکی از مشتقات کاروتن می باشد که ماهی قزل آلا قادر به ساختن کاروتنوئید نیست.

این ماهی کاراتنوئید را از طریق سخت پوستان پلانکتونی بدست می آورد. در مزارع پروش ماهی قزل آلا نیز لازم است که هنگام غذادهی از پیگمان های مکمل استفاده شود. بنابراین بهتر است بی مهرگان مشابهی که در محیط طبیعی در سطوح اولیه تغذیه ماهی قرار دارند، مورد استفاده قرار گیرند.

به طور کلی میزان کاروتنوئید گاماروس تقریبا 51/4 درصد وزن خشک است. با توجه به اینکه ماده خشک آن 48/78 درصد، پروتئین آن 4/48 درصد وزن خشک و چربی 33/5 در صد وزن خشک آن می باشد. این سخت پوست می تواند منبع غذایی خوبی از نظر مواد غذایی و کاروتنوئید برای ماهی قزل آلا باشد.

برای تغذیه قزل آلا می توان 70% ماده غذایی اصلی و 30% گاماروس به کار برد.

یکی از عوامل موفقیت هر کارگاه تکثیر و پرورش آبزیان ظاهر مطلوب تولیدات آنها می باشد که رنگ آبزی ،خود یکی از مهمترین علائم ظاهری به شمار می رود.

 

برای ایجاد رنگ های طبیعی در ماهیان پرورش دو راه به نظر می رسد.

1- استفاده از منابع بیولوژیک و غذای طبیعی در رژیم غذایی

2- استفاده از منابع و مواد شیمیایی و سنتیک در رژیم غذایی

از جمله منابع غذاهای طبیعی که در تغییر رنگ گوشت ماهی موثر است می توان به گروه سخت پوستان اشاره کرد.

قزل آلای رنگین کمان موجود در دریاچه نئور اردبیل از گاماریده های فراوانی استفاده می کند و دارای گوشت لذیذتر و خوشرنگ تر می باشد. استفاده از مواد شیمیایی و سنتیک و تهیه آنها خود هزینه و انرژی بالایی را می طلبد

اکثر ماهیان اقتصادی از گاماردیده ها تغذیه می کنند. علاوه بر ماهیان بعضی از پرندگان نظیر Red shank از گاماریده های موجود در ماسه سواحل دریاها به ویژه دریای خزر تغذیه می کنند.

 

 

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *